Події

Круглий стіл «Санаторно-курортне лікування в Україні: стан та перспективи»

Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців санаторно-курортних та оздоровчих закладів при підтримці Фонду соціального страхування України, в рамках 26-ї Міжнародної медичної виставки «Охорона здоров’я», 05 жовтня 2017 року проводить круглий стіл «Санаторно-курортне лікування в Україні: стан та перспективи».

санаторий

Круглий стіл відбудеться під час проведення традиційної 26-ї Міжнародної медичної виставки «Охорона здоров’я», 05 жовтня 2017 року, початок о 10:00, за адресою: м. Київ, Міжнародний виставковий центр, Броварський  проспект, 15, павільйон 3, Конференц-зал № 15.

У зазначеному заході приймуть участь: народні депутати України, працівники Апарату Верховної Ради України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Фонду соціального страхування України, представники зацікавлених громадських організацій, науковці, головні лікарі санаторно-курортних закладів.

Метою круглого столу є об’єднання зусиль всіх зацікавлених сторін у збереженні трудового потенціалу України, відновленню здоров’я застрахованих осіб та ефективному використанні коштів Фонду соціального страхування України.

Відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” завершено реорганізацію шляхом злиття Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності і з 1 серпня 2017 року Фонд соціального страхування України в повній мірі розпочав виконання усіх завдань та функцій, визначених законом.

Так, Фондом забезпечується виконання завдань щодо надання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг, профілактики нещасних випадків, здійснення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, контролю за використанням роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду тощо.

Слід відзначити, що в процесі реформування застраховані особи не відчули жодних проблем зі своєчасністю виплат та отриманням належних їм медичних і соціальних послуг.

Це свідчить, що реформа відбулася і держава в особі Фонду соціального страхування гарантує застрахованим особам надійний соціальний захист.

Значні акценти в роботі Фонду соціального страхування України зосереджено на реалізації політики Уряду щодо адресності програм соціального захисту населення. Прогресивний єдиний підхід – гроші ходять за людиною – вже на практиці впроваджується в діяльності Фонду.

З цією метою в 2017 році прийнято дві постанови правління Фонду, якими визначено принципово нові механізми забезпечення потерпілих санаторно-курортним лікуванням, а застрахованих осіб – лікуванням після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів.

Згаданими постановами затверджено “Порядок відшкодування витрат за надані послуги санаторно-курортним закладам за вибором потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання” та “Порядок відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України”. Останній вступає в дію з 1 січня 2018 року.

Також проводиться активна робота з упорядкування забезпечення потерпілих автомобілями за їх вибором в межах граничного розміру витрат, або ж надання автомобіля, ввезеного в Україну і визнаного в установленому порядку гуманітарною допомогою.

Дотримуючись вимог законодавства, правлінням Фонду схвалено бездефіцитний та збалансований проект бюджету Фонду соціального страхування України на 2018 рік, який спрямований на підвищення соціальних стандартів для застрахованих осіб, зокрема, потерпілих на виробництві та членів їх сімей.

Так, у наступному році Фондом планується провести перерахунок щомісячних страхових виплат з 1 березня та підвищити розмір виплат тим, хто отримує виплати менш, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року (3200 грн.).

Серед важливих пріоритетних завдань є розширення функціональної сфери Фонду соціального страхування, зокрема, шляхом впровадження санаторно-курортного лікування застрахованих осіб, дитячого оздоровлення.

З цією метою виконавчою дирекцією Фонду розроблено пропозиції стосовно внесення змін в базовий Закон, що спрямовані на відновлення права застрахованих осіб та членів їх сімей на забезпечення послугами із санаторно-курортного лікування та оздоровлення.

Крім цього, з метою здійснення профілактики професійних захворювань серед застрахованих осіб, пропонується внесення змін до вищезазначеного Закону в частині забезпечення санаторно-курортним лікуванням застрахованих осіб, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, за результатами періодичних медичних оглядів працівників певних категорій.

Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців санаторно-курортних та оздоровчих закладів підтримує розширення функціональної сфери Фонду соціального страхування, зокрема, шляхом впровадження санаторно-курортного лікування застрахованих осіб та дитячого оздоровлення.

Додаткова інформація:

Всеукраїнське об’єднання організації роботодавців санаторно-курортних та оздоровчих закладів (далі ВООР) є всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців, утвореним відповідно до Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», є неприбутковою організацією. До складу ВООР входить 15 обласних організацій роботодавців.

Основною метою діяльності ВООР є захист прав та законних інтересів своїх членів у економічній, правовій, соціально-трудовій та інших сферах їх діяльності, в тому числі у відносинах з іншими сторонами соціального діалогу на національному, галузевому та місцевому рівнях.

Основними завданнями ВООР є сприяння всебічному розвитку діяльності курортів в Україні та залучення юридичних і фізичних осіб до всіх форм відпочинку, оздоровлення та санаторно-курортної діяльності, в тому числі підготовка пропозицій до проектів державних цільових програм і прогнозів розвитку санаторно-курортних та оздоровчих закладів.

Просимо надавати пропозиції до резолюції, яка буде надіслана в органи законодавчої та виконавчої влади:

Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців санаторно-курортних та оздоровчих закладів, zdravnica.ukraine@gmail.com, конт.тел. 067-542-68-69, 095-24-24-369