Події

Консультація юриста. Виплати по лікарняному листку у разі хвороби дитини

Як нараховуються мамі виплати по лікарняному листку у разі хвороби дитини?

выплаты на ребенка

Виктория МинаеваКонсультує юрист, адвокат и руководитель компании «Доверитель» Виктория Минаева-Полищук.

Чинне законодавство України гарантує застрахованій особі (матері або батьку, а також і іншим особам, які здійснюють догляд за дитиною) надання допомоги по тимчасовій непрацездатності у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі необхідності догляду за хворою дитиною (частина 1 статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»). Виплати здійснюються за рахунок Фонду соціального страхування.

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів (частина 3 статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»). У разі, якщо дитина потребує лікування на стаціонарі, то застрахованій особі виплачується допомога з першого дня за період, протягом якого дитина перебуває на стаціонарі, але не більш як за 14 календарних днів. Разом з тим, якщо застрахована особа у період хвороби дитини перебували у відпустці, то така особа позбавляється права на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворою дитиною.

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності (частина 1 статті 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»). Інші документи не можуть бути підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворою дитиною.

Положеннями Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, що затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України № 455 від 13.11.2001, передбачено, що листок непрацездатності оформляється на спеціальному бланку; листок непрацездатності видається громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, які проживають в Україні та працюють на умовах трудового договору, особам, які забезпечують себе роботою самостійно, громадянам України, які постійно проживають на території України та працюють на умовах трудового договору (контракту) за межами України та не застраховані в системі соціального страхування країни перебування.

Право видачі листків непрацездатності надається лікарям державних та комунальних установ охорони здоров’я, стаціонарів протезно-ортопедичних установ системи Мінпраці, туберкульозних санаторно-курортних закладів, фельдшерам у місцевостях, де відсутній лікар, на плаваючих судах, а також лікарям установ охорони здоров’я незалежно від форми власності та лікарям, які провадять господарську діяльність із медичної практики як фізичним особам-підприємцям.

У той же час, не мають права видачі листків непрацездатності: лікарі станцій (відділень) швидкої медичної допомоги; станцій переливання крові; установ судово-медичної експертизи; бальнеогрязелікувальних, косметологічних та фізіотерапевтичних лікарень та курортних поліклінік; будинків відпочинку; туристичних баз; зубопротезних поліклінік (відділень); санітарно-профілактичних установ; лікарі лікувально-профілактичних установ усіх форм власності в разі косметологічних втручань без медичних показань.

Окрім того, листок непрацездатності (довідка) видається та закривається в одній лікувально-профілактичній установі, крім випадків продовження лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів. За наявності показань для подальшого лікування іншим лікувально-профілактичним закладом видається новий листок непрацездатності (довідка) як продовження попереднього.