Події

Дитячі табори: що потрібно пам’ятати батькам? Поради юриста

Незабаром у всіх дітей закінчується навчання і перед батьками виникає питання: як забезпечити відпочинок для своїх дітей влітку? Одна із відповідей на це питання – надати можливість дитині відпочити у дитячому таборі.

дитячий табір права

Що потрібно пам’ятати батькам під час вибору дитячого табору?

юрист Виктория МинаеваКонсультує юрист, адвокат и керівник компанії «Доверитель» Вікторія Мінаєва-Поліщук.

Діяльність закладів відпочинку дітей регулюється Законом України «Про відпочинок та оздоровлення дітей» та Типовим положенням про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 422 від 28.04.2009.

Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку за своїми організаційно-правовими формами може бути державної, комунальної або приватної форми власності (стаття 13 Закону України «Про відпочинок та оздоровлення дітей»).

Незалежно від форми власності, заклад, де здійснюється відпочинок дітей, зобов’язаний:

 • створити дитині безпечні умови перебування, забезпечити охорону її життя і здоров’я, особистого майна, надання невідкладної медичної допомоги, страхування від нещасного випадку, реалізацію освітніх програм та змістовного дозвілля тощо;
 • у разі виникнення обставин непереборної сили забезпечити негайну евакуацію і відправлення дитини до місця постійного проживання;
 • у разі захворювання дитини організувати її лікування та за потреби доставлення до місця постійного проживання;
 • забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей відповідно до державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей (стаття 19 Закону України «Про відпочинок та оздоровлення дітей»).

Під час вибору закладу відпочинку батькам рекомендується обов’язково ознайомитись із статутними документами такого закладу, отримати інформацію про персонал закладу відпочинку, його досвід роботи з дітьми і кваліфікацію, а також дізнатись: чи має персонал закладу медичні довідки?

Відповідно до п. 15 Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 422 від 28.04.2009, працівники дитячого закладу несуть відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей, які перебувають у ньому. Не менш важливим є отримання інформації щодо місця перебування дитини та санітарно-гігієнічних норм у такому місці, адже споруди, будівлі та інші приміщення дитячого закладу повинні відповідати санітарно-гігієнічним нормам та вимогам пожежної безпеки (п. 17 вказаного вище Типового положення).

Порядок прийняття дітей до закладів відпочинку визначено у Типовому положенні про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 422 від 28.04.2009.

Батькам потрібно пам’ятати, що діти віком від 7 до 18 років перебувають у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, а діти віком від 4 до 7 років перебувають у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку разом із батьками або іншими законними представниками.

З урахуванням віку та інтересів дітей у дитячому закладі можуть створюватися групи, наповнюваність яких визначається типовими штатними нормативами та державними санітарними правилами і нормами улаштування, утримання і організації режиму діяльності дитячих закладів (п.12 зазначеного вище Типового положення).

Відрахування дитини з дитячого закладу здійснюється за бажанням батьків або інших законних представників чи на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що унеможливлює її перебування в дитячому закладі. Негайне відрахування дитини із дитячого закладу та відправлення до місця постійного проживання здійснюється за рахунок батьків або інших законних представників на підставі рішення педагогічної ради дитячого закладу у разі неодноразового та/або грубого порушення вимог внутрішнього розпорядку дитячого закладу (п. 14 Типового положення).

Таким чином, батьки та інші законні представники дітей мають право:

 • на ознайомлення із статутною діяльністю дитячого закладу, правилами перебування дитини у закладі, змістом освітніх, оздоровчих, медичних програм або програмвідпочинку, в яких братиме участь дитина;
 • звертатися до адміністрації дитячого закладу, його засновника (власника), органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, утворених ними комісій, інших органів з питання поліпшення роботи дитячого закладу.

У той же час, батьки та інші законні представники мають і ряд обов’язків, про які також не варто забувати під час організації відпочинку дітей у таборах. Основними обов’язками є:

 • забезпечення дитини на час перебування у дитячому закладі необхідним одягом, взуттям, засобами гігієни;
 • проведення з дитиною превентивної роботи із запобігання шкідливим звичкам;
 • забезпечення проходження дитиною медичного обстеження;
 • подання інформації працівникам дитячого закладу, особам, які супроводжують дітей, про індивідуальні особливості дитини;
 • відшкодування заподіяних дитячому закладу збитків внаслідок недисциплінованої поведінки дитини;
 • у разі прийняття рішення педагогічною радою дитячого закладу про  дострокове відправлення дитини до місця постійного проживання за порушення вимог внутрішнього розпорядку дитячого закладу та у разі неможливості батьків або інших законних представників забрати дитину з дитячого закладу — відшкодування витрат, понесених таким закладом, на супроводження дитини до місця постійного проживання.

Гарного всім відпочинку!