Події

Вибір професії: поради школярам

Вибір професії чи це легко? Професія відіграє важливу роль в житті кожної людини і має великий вплив на самопочуття та на подальшу реалізацію. Це те, чому ти себе присвятиш. Чи це буде один вибір, чи це буде декілька протягом життя залежитиме від тебе, школяр. Адже,  сучасний швидкоплинний світ завжди буде «підкидувати» нам нові звершення.

як обрати професію

Оскільки, вдало обрана професія підсилює задоволеність життям. Це той аспект діяльності, який дає можливість реалізуватися у світі, бути потрібним, корисним.

В світі професій важливими є три фактора вибора діяльності: хочу, можу, треба. «Хочу» — це наші бажання, інтереси, захоплення, нахили особистості. «Можу» — це, ті знання, здібності, психологічні особливості та стан здоров’я. «Треба» — це, той попит на обрану професію на ринку праці. Відповідаючи собі на ці запитання, ви розширюєте діапазон розуміння себе та отримаєте ключик до майбутньої діяльності. Коли три складові перетинаються між собою, народжується усвідомлений вибір професії. Усвідомлений громадянин, який несе відповідальність за свій вибір.

У своїй практичній діяльності в роботі з школярами, щодо вибору професії важливо підкріпляти психологічні тести, які дають змогу глибше глянути та зіставити повний психологічний портрет.

Один із цих тестів, являється електронний тест професійної мотивації – II (TPM-II) (101). За допомогою цього тесту можна було визначити рівні інтересу і внутрішньої мотивації до різних видів професійної діяльності.

Тест набув широкої популярності серед школярів та  дорослих людей. Високий рівень інтересу і внутрішньої мотивації сприяють успішній самореалізації (при наявності здібностей і психологічної схильності) в рамках відповідних видів професійної діяльності. Середній рівень інтересу і внутрішньої мотивації свідчить про нечітку або суперечливу їх вираженість, а також нестійкість і мінливість щодо відповідних видів професійної діяльності. Низький рівень інтересу і внутрішньої мотивації щодо відповідних видів професійної діяльності перешкоджає успішній самореалізації. Ігнорування цього факту може провокувати регулярне відчуття психологічного дискомфорту на робочому місці, підвищену стомлюваність і дратівливість, а також часту зміну роботи.           

Виділяються основні шкали видів діяльності:

ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ПРОФЕСІЇ: пов’язані з діяльністю, успішність якої залежить від наявності наступних якостей — підприємливість, енергійність, ініціативність, схильність до ризику і конкуренції, лідерські та організаторські здібності, честолюбство, рішучість і тактична гнучкість в досягненні цілей. Основні цілі і цінності: досягнення визнання і високого соціального статусу (кар’єра), постійне розширення свого впливу в суспільстві, фінансовий успіх. Характерні види професій: бізнес і підприємництво, менеджмент, політика, юридичні (вибірково), репортерські.

ТЕХНІКО-РЕАЛІСТИЧНІ ПРОФЕСІЇ: пов’язані з діяльністю, яка передбачає використання інструментів (також механізмів, машин, приладів). Предметом праці є реальні речі (матеріальні цінності та засоби виробництва), їх створення, експлуатація або перетворення. Дана сфера тісно пов’язана з техніко-технологічними процесами в різних галузях промислового виробництва. Професійні завдання мають конкретний алгоритмічний характер. Результат праці повинен бути прогнозованим. Основні цілі і цінності: впровадження нових технологій, створення матеріальних благ, необхідних суспільству практичних і корисних речей. Види професій: інженерно-технічні, виробничо-технологічні, телекомунікації і зв’язок, будівельні, транспортні, робітники.

ПРИРОДНО-РЕАЛІСТИЧНІ ПРОФЕСІЇ: пов’язані з діяльністю, предметом якої виступають об’єкти природи, природні процеси або явища. Характер професійних завдань включає як описово-наглядові та дослідні, так і практично-перетворювальні. Результат праці повинен бути матеріальним або вимірним.  Основні цілі і цінності: збереження, примноження і раціональне використання природних ресурсів, підтримання балансу між живою природою і техногенної цивілізацією, охорона навколишнього середовища. Характерні види професій: медико-біологічні, санітарно-екологічні, геолого-географічні, природоохоронні, лісо- і гірничотехнічні, сільськогосподарські, фіто- і ландшафтний дизайн, декоративна або господарська селекція тварин і рослин.

КОНВЕНЦІЙНІ ПРОФЕСІЇ: пов’язані з чітко структурованою діяльністю, що спирається на цілі, завдання і цінності, сформовані звичаями і традиціями суспільства. Підхід до вирішення завдань носить стереотипний, практичний і конкретний характер. Змістом професійних завдань зазвичай є фіксація і обробка інформації або виконання будь-якої діяльності у відповідності з чіткими алгоритмами та інструкціями. Основні цілі і цінності: збереження і примноження створених суспільством духовно-етичних цінностей і матеріальних благ, контроль беззастережного виконання прийнятих норм і стандартів. Характерні види професій: фінансово-економічні, бухгалтерсько-аудиторські, юридичні (вибірково), IT (вибірково), конторські і операційні, бібліотечна справа, державна служба, робота в фіскальних органах.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ: пов’язані з діяльністю аналітичного та дослідницького характеру, метою якої є вивчення і осмислення явищ, подій і об’єктів в науково-теоретичному аспекті. Характер завдань вимагає високого рівня інтелекту, творчих здібностей, розвиненого абстрактного мислення. Результат праці може бути непередбачуваним. Основні цілі і цінності: збір, узагальнення та аналіз інформації, виведення об’єктивних закономірностей, висування гіпотез і створення концепцій, розробка нових технологій і методології науки. Характерні види професій: теоретичні та прикладні наукові дослідження в різних областях знання, викладання у вищій школі, розробка нових технологій, інформаційно-аналітична робота.

СОЦІАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ: пов’язані з різними видами соціальної роботи, сферою обслуговування, а також з педагогікою і медициною. Робота вимагає постійного особистісного спілкування, вміння контактувати з людьми, переконувати і пристосовуватися, обслуговувати, виховувати, допомагати, а також конструктивно вирішувати конфлікти, спираючись на інтуїцію і емоційний контакт. Результат праці не завжди можна прогнозувати. Основні цілі і цінності: соціально-психологічна допомога і підтримка, турбота про здоров’я, матеріальне забезпечення та духовному розвитку людей. Характерні види професій: соціальна робота, педагогіка і виховання, інформаційно-комунікативна сфера, психологія, соціологія, медицина, сфера обслуговування.

АРТИСТИЧНІ ПРОФЕСІЇ: пов’язані з діяльністю, яка передбачає творчий, нестандартний підхід до вирішення професійних завдань. Це вимагає наявності розвинених фантазії та уяви, опори в роботі на інтуїцію і емоції, незалежності у прийнятті рішень. Основні цілі і цінності: самовираження за допомогою художньої творчості, можливість втілити в результатах праці свою індивідуальність і естетичні ідеали.

ХАРАКТЕРНІ ВИЛИ ПРОФЕСІЙ: мистецтво (література, живопис, музика, театр і кіно і т.п.), мистецтвознавство і художня критика, естрада і шоу-бізнес, архітектура, дизайн, декоративно-прикладна творчість.

ПРОФЕСІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З РИЗИКОМ: включають види діяльності, які дозволяють (і вимагають) проявляти такі якості — енергійність, схильність до ризику і суперництва, самовладання і сміливість в небезпечних ситуаціях, волю і характер, фізичну витривалість і кмітливість. Основні цілі і цінності: реалізація та розвиток особистісного потенціалу в екстремальних умовах, захист і охорона держави і суспільства, усунення фізичної небезпеки та загрози життю людей. Характерні види професій: правоохоронні (вибірково), військова служба, професійний спорт (вибірково), гірничо-і водно-рятувальні, охоронні, пожежно-технічні, розвідувально-експедиційні.           

Хочу зазначити, що для більш диференційованого підбору професії, необхідне додаткове дослідження на предмет відповідності психологічних властивостей особистості, а також структури інтелекту.

Адекватність вибору і рівень засвоєння знань професії впливають на всі сторони і загальну якість життя. Тому так важливо для людини, що вступає в світ професій, зробити правильний вибір.

Данилова ЮлияДанилова Юлія

Психолог-консультант

в методі позитивній психотерапії.

http://danilovayulia.com/

https://www.b17.ru/krivoshey/