События

Як зменшити ризик захворіти на коронавірус

Окрім загальних рекомендацій з профілактики зараження коронавірусом COVID-19 ми самі, наші близькі та пацієнти потребують обґрунтованих порад щодо доцільності та ефективності змін у харчуванні з метою зменшення ризику захворіти та полегшення перебігу захворювання у разі його виникнення.

Як зменшити ризик захворіти на коронавірус

зменшити ризик захворіти

Що ми сьогодні знаємо про вплив харчування на ймовірність інфікування коронавірусом COVID-19?

Дотепер невідомі моделі харчування, окремі харчові продукти та конкретні нутрієнти, які здатні настільки істотно вплинути на стан нашої імунної системи, щоб запобігти зараженню коронавірусом та сприяти легкому перебігу хвороби чи пришвидшити одужання.

Відповідні дослідження щодо можливостей застосування дієти в якості профілактичного підходу та у ролі підтримуючої інтервенції у людей, які вже захворіли, лише плануються або ще тривають. Тому ми можемо оперувати даними, які були досліджені раніше відносно загального впливу харчування на функціональний стан імунної системи та зокрема на захворюваність та перебіг вірусних інфекцій.   

Відповідь імунної системи відіграє важливу роль у контролі реплікації коронавірусу. Останній потрапляє у клітини організму людини завдяки зв’язку з рецепторами АПФ2, розташованими на клітинній поверхні. Такі рецептори наявні у багатьох тканинах, включно із слизовими оболонками верхньої частини респіраторного тракту, у легенях, травному каналі, печінці, головному мозку…

АПФ2 залежні від іонів калію та натрію у регуляції артеріального тиску, але коронавірус COVID-19 здатний інактивувати фермент. В якості потенційних терапевтичних інтервенцій розглядаються переважно  спрямовані на блокування здатності вірусу зв’язуватись з рецепторами та пригнічення його реплікації.

Яким чином нутрієнти можуть пригнічувати інвазивність коронавірусу COVID-19 та його реплікацію?

Наступні чотири протеази коронавірусу відповідають за його реплікацію та здатність до проникнення у клітини нашого організму:

  • 3-хімотрипсин подібна протеаза (3CLpro)— ключовий білок коронавірусу;
  • Папаїн подібна протеаза (PLpro)— фермент, який є критично важливим для інвазії  та реплікації вірусу;
  • РНКзалежна РНК полімераза (RdRp)— незамінний фермент, який забезпечує реплікацію/транскрипцію РНК коронавірусу;
  • Протеїн шипів (Spro)— коронавірус на власній поверхні має шипи, білки яких зв’язуються з рецепторами клітинних мембран та спонукають інвазію.

Дослідження за допомогою комп’ютерного моделювання (in silico) оцінювало можливості флавоноїдів впливати на коронавіруси через пригнічення ключової протеази 3CLpro. В результаті було встановлено, що багато флавоноїдних речовин мають подібну молекулярну структуру та біологічну дію до нелфінавіру – одного з перспективних противірусних препаратів для лікування COVID-19.

Наступні флавоноїди рослинного походження потенційно здатні інгібувати 3CLpro: кемпферол, кверцетин, лютеолін-7-гликозид, деметоксикуркумін, гесперидин, нарингенін, апігенін-7-гликозид, олеуропеін, куркумін, катехін, епігаллокатехін.

Флавоноїд гесперидин також може блокувати білок шипів коронавірусу, попереджаючи таким чином клітинну інвазію.

Яким чином можна збільшити надходження флавоноїдів, потенційно спроможних підвищити опір коронавірусній інфекції?

Найбільший вміст флавоноїдів демонструють рослинні продукти, зокрема, овочі, фрукти, зелень, спеції. Рекомендації щодо їх споживання можна знайти на сайті: prozdorove.com.ua.

У нижченаведеній таблиці йдеться про основні природні джерела флавоноїдів, що мають противірусний потенціал:

харчування під час карантину

Чи існують потенційні можливості для контролю надмірної запальної реакції, яку називають «цитокіновим штормом» при вживанні певних харчових речовин?

Так, декілька таких речовин мають вже доведену ефективність в якості інгібіторів цитокінів:

  • Куркумін — демонстрував здатність пригнічення вивільнення цитокінів при «цитокіновому штормі» під час спалаху Еболи
  • Бергамот – стимулює продукцію протизапального цитокіну IL-8 та пригнічення запалення у легенях
  • Флавоноїди (ресвератрол, лютеолін) демонструють здатність пригнічувати експресію генів, які кодують секрецію прозапальних цитокінів.

Інформація: Асоціація Дієтологів України